26 23 71 87 anders@dobbelt-v.dk

Wiberg digital

DNA.
STRATEGI.
EKSEKVERING.

Få kortlagt de digitale muligheder for jeres virksomhed.
Få styr på kompetencer og fokusområder til jeres digitale transformation.

Hvad siger jeres digitale DNA?

Hele verden er blevet digital, og alle virksomheder vil være digitale. Men nogle gange kan man ikke blot “gøre som de andre gør”. Man er nødt til at træde et skridt tilbage, betragte ens virksomhed, ens brand og kunderne, for at afdække de rette prioritetet, kompetencer og investeringer.
En kortlægning af virksomhedens digitale DNA vil vise om: kommunikationen er den rette, om medievalg er korrekte, om kunderejsen er god nok – om der er fuld fokus på KUNDERNE i alle digitale tiltag og udvikling.

FOKUSOMRÅDER I AFDÆKNINGEN AF DET DIGITALE DNA

En strategi for den digitale transformation af en virksomhed er fyldt med spændende muligheder – og en stor risiko for, at man går i en forkert retning.
Ved hjælp af disse fokusområder kan muligheder og udfordringer blive kortlagt, vurderet, estimeret, prioriteret, planlagt og eksekveret.

T

Strategi &Taktik

Hvilke veje skal I gå, og hvad skal prioriteres i alle mulighederne? Og hvordan sikrer man opfølgning løbende?

R

Roadmap to Succes

Få kortlagt alle aktiviteter og fokusområde. Få dem til at hænge sammen og eksekveret med rettidig omhu, og til tiden.

Audience Analytics

Dataopsamling er essentiel, og analyseværktøjer og målepunkter skal etableres.

Web Development

Hvordan skal man udvikle sin IT-udvikling? Få afklaret muligheder for in- eller out-house, og få lagt en release-plan.

Brand & Design

Hvordan hænger virksomhedens brand sammen med de digitale muligheder?

i

Content

Hvordan skal en content-plan se, og hvordan skaffes tekster og billeder? Kan det betale sig at ansætte eller outsource?

Team-sammensætning

Personerne bag den digitale transformation er altafgørende – få afdækket kompetencer og forventinger.

w

Digital Marketing

Hvordan ser det det digitale marketingmix ud – hvad virker, hvad virker ikke for brandet og målgruppen.

SÅDAN BLIVER ARBEJDET GJORT

Fra ønsker til forandring, fra observationer til kortlæggelse af muligheder, fra strategi til handlinger.
Med WIBERG DIGITAL kan virksomheden få vendt hver en sten, hver en overvejelse, hver en mulighed og udfordring internt i organisationen, og eksternt på platforme og med samarbejdspartnere.
For hvert skridt i processen vil data og observationer blive dokumenteret i opsatte værktøjer som løbende tilpasses og udvikles i fællesskab.

Det var så befriende at tale med WIBERG omkring, hvordan branding-strategien kunne se ud for mig. Det var virkelig en øjenåbner i forhold til, hvordan man skal fordele sin energi i forhold til, hvad der virker.
Det var en stor og tung post som blev meget lettere, og jeg har nu lyst til at starte min hjemmeside op igen.

Smykke-startup

Ejer, direktør

KONTAKTMULIGHEDERNE

Nexø, Bornholm

Kontoret på øernes ø
 – øen i Østersøen

Kontakt

anders@dobbelt-v.dk
+45 2623 7187

SEND EN BESKED

Brug for lidt flere ord og tanker – send en besked, så kan vi få gang i en spændende dialog.