26 23 71 87 anders@dobbelt-v.dk

KOMMUNIKATION.
BRANDING.
EKSEKVERING.
DIGITAL.

Målet er altid vækst!
Jeg viser jer vejen derhen.

Jeg giver jeres virksomhed budskaberne til fortællingen om jeres brand, ydelser, produkter og mission.
Få oversat jeres virksomheds værdier, mission og vision til forretning – helt ud i de små greb i hverdagens dialog med jeres kunder.
Gennem en kommunikationsplan, etablering af grundfortællingen og løbende leverancer kan vi brede jeres brand og fortællingen ud på digitale platforme og medier.

SÅDAN BLIVER ARBEJDET GJORT

Fra ønsker til forandring, fra observationer til kortlæggelse af muligheder, fra strategi til handlinger.

Med WIBERG kan virksomheden få vendt hver en sten, hver en overvejelse, hver en mulighed og udfordring internt i organisationen, og eksternt på platforme og med samarbejdspartnere.

For hvert skridt i processen vil data og observationer blive dokumenteret i opsatte værktøjer som løbende tilpasses og udvikles i fællesskab.

T

Strategi &Taktik

Der skitseres de mulige veje der kan benyttes, og hvad skal prioriteres i alle mulighederne. Der laves løbendes opfølgning på alle tiltag.

R

Roadmap to Succes

Alle aktiviteter og fokusområder kortlægges, koordineres og planlægges.

Audience Analytics

Dataopsamling er essentiel, og analyseværktøjer og målepunkter etableres for at måle effekten af tiltagene.

Brand & Design

Fortællingen og brand-identiteten opsættes og fastlægges på en måde, så virksomheden fremstår unikt og genkendeligt på alle platforme.

i

Content

Der opsættes en content-plan for udrulning af ændringer og nye tiltag, herunder anskaffelse af tekster, grafiske elementer og billeder.

w

Digital KOMMUNIKATION

Content-plan for fortælliingen rulles ud i digitale kanaler for at lavet en 360 graders fremtoning af virksomhedens røde tråd.

Det var så befriende at tale med WIBERG omkring, hvordan branding-strategien kunne se ud for mig. Det var virkelig en øjenåbner i forhold til, hvordan man skal fordele sin energi i forhold til, hvad der virker.
Det var en stor og tung post som blev meget lettere, og jeg har nu lyst til at starte min hjemmeside op igen.

Smykke-startup

Ejer, direktør

KONTAKTMULIGHEDERNE

Nexø, Bornholm

Kontoret på øernes ø
 – øen i Østersøen

Kontakt

anders@dobbelt-v.dk
+45 2623 7187

SEND EN BESKED

Brug for lidt flere ord og tanker – send en besked, så kan vi få gang i en spændende dialog.