26 23 71 87 [email protected]

W | AKADEMIET

Gennem et kompetenceforløb for jeres team – forandres jeres syn på jeres virksomheds muligheder, og rodfæster viden, erfaring og resultaterne i organisationerne.

Strategi.

Ledelse.

Marketing.

Resultater.

Akademi.

3-8 deltagere

6-10 ugers forløb

40+ emner

Kompetenceudvikling – som skaber værdi

Gennem et skræddersyet forløb for kompetenceudvikling af jeres medarbejdere løftes jeres strategiske indsatsområder til det bedst mulige udgangspunkt for succes og gør omverdens opfattelse af virksomheden og organisation professionel og knivskarp.

Processen og uddannelsesforløbet gennem W | AKADEMIET lader virksomheder og organisationer kompetenceudvikle medarbejdere, med udgangspunkt i det potentiale, der allerede findes i virksomhedens hverdag.

Alle indsigter, ideer, opgaver, svar, løsninger og materialer gemmes i en online portal, som teamet til enhver tid har adgang til under hele forløbet.

Medarbejderne kan udvikle deres opgaver, indsigt og virksomhed, mens de lærer.

Al indsigt og viden fra forløbet bliver forankret i teamet – og nye medarbejdere kan nemt komme i gang ved at blive onboardet gennem de opgaver og løsninger teamet har skabt og dokumenteret undervejs.

Eksempel på forløb

5 personer i teamet, som står for marketing- og onlineopgaver i en mellemstor (35 medarbejdere) produktionsvirksomhed.
Over et 6 ugers forløb var teamet samlet hver torsdag, med et nyt emne pr. gang, og opgaver mellem torsdagene.
Inden forløbet gik i gang, blev det drøftet og besluttet, hvilke emner teamet ville understøtte deres ønske om at udvikle en fælles forståelse af virksomhedens muligheder, give dem et fælles grundlag for arbejdet med opgaverne, samt give dem mulighed for at planlægge og prioritere deres indsats bedre fremover.

Teamet valgte følgende 6 emner:
Marketingstrategi, Brand-manual, Kanal-valg, Storytelling, Content, Analytics.

Mødested: Hos virksomheden (i deres største mødelokale)

Nøgleresultater: etablering af strategi, etablering af contentplan, etablering af intern afrapportering, nem onboarding af nyt teammedlem gennem dokumentationen omkring deres forløb og opgaver, roadmap til intern koordinering, 360-graders kvalitetsikring af kunderejsen.

Pris for forløbet: 89.950 DKK

Frit valg af emner i 3 kategorier

f

Strategi & Taktik

 • Strategiprocessen
 • Forretningsmodel
 • Prioritering
 • Planlægning
 • Interessentanalyse
 • Konkurrentanalyse
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • Forandringsledelse
 • Implementering
 • Roadmap
 • Balanced Scorecard
 • KPI’er
 • Evaluering og afrapportering

Marketing

 • Marketingstrategi
 • Kommunikationstrategi
 • Brand-analyse (audit)
 • Marketinganalyse (audit)
 • Online-strategi
 • Kanal-valg
 • Budgetter
 • Storytelling
 • “Den digitale fremtid”
 • Sociale medier
 • Google
 • Content-produktion
 • Produktsider
 • Website
 • Analytics
 • Landingpages
 • Nyhedsbreve
 • Whitepapers
w

Ledelse

 • Organisationsform
 • Ledelsesform
 • Personlig udvikling
 • Team-udvikling
 • Struktur
 • Motivation og fastholdelse
 • Værdikædeanalyse
 • Kompetenceafdækning
 • Kompetenceudvikling
 • Forretningsudvikling
 • Startups

Om W

Om virksomheden

W forbinder 18+ års erfaring i en række af DKs største virksomheder og brands med markedskendskab, segmentanalyser, kommunikative virkemidler, ledelsesrådgivning og marketingskanaler.

I W kombineres mange forskellige organisationsbaserede erfaringer og kompetencer for at give kunderne en sammenhængende rådgivning, som formår at forudse og tage hånd om indvirkningen af strammere prioriteringer og tilvalg (og fravalg) på tværs af hele virksomheden.

W handler om at skabe klare prioriteter og en organisation i topform.

Underviser

Anders Wiberg har gennem de seneste 16 år opbygget et stort indgående kendskab til de udfordringer virksomheder har i forhold til at navigere i den digitale verden – både som medarbejdere og ledere.

Kunder stiller krav, ledelsen stiller krav, god kundeservice stiller krav, marketing stiller krav – alle kan se mulighederne i den digitale verden.

Men, nogle gange er der ikke tid til at få sat de rigtige projekter i gang i en travl hverdag – og det kan være svært at afkode kundernes forventninger, adfærd i kunderejsen, digitale muligheder og kommunikationsformer.

Anders Wiberg har arbejdet med ledelse, strategi, opsætning af digitale platforme, kommunikation og marketing, digitalisering, organisering, procesoptimering, team-udvikling, prioritering af fokus, webanalyse og salgsoptimering for virksomheder som DSB, Georg Jensen, 3, Canal Digital, Hiper, Kræftens Bekæmpelse, EDC, Medicologic og Solar Nordic.

Samarbejdspartnere

Akademiet arbejder sammen med en række  forskellige samarbejdspartnere
– både om tilbud af undervisningsforløb og som ekstern underviser:

CPHBusiness

Cphbusiness har danske og internationale videregående uddannelser inden for: Salg og Markedsføring, Service og Oplevelse, Økonomi og Finans, Innovation og Teknologi, Ledelse og Kommunikation samt Laboratorie og Miljø.

KPI Communications

KPI Communications er et projektdrevet uddannelses- og konsulenthus, der skaber skræddersyede online- og offline løsninger for alt fra iværksættere og C20-virksomheder til kommuner og uddannelsesinstitutioner.

KEA

KEA – Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

Branche-eksperter

Eksperter og freelance-konsulenter indenfor salg, kundeservice, branding, markedsføring, ledelse, partnerskaber og strategi er en del af netværket omkring akademiet, og vil bidrage hvor muligt undervejs i det skræddersyede forløb for jeres organisation.

Kontakt

Kontorene

Nexø, Bornholm.
Ørestaden, København.

Kontakt

anders@dobbelt-v.dk
+45 2623 7187