26 23 71 87 [email protected]

W | AKADEMIET

Forandrer virksomheders syn på deres muligheder, og rodfæster viden i organisationerne.

Strategi.

Ledelse.

Marketing.

Digital.

Akademi.

Kompetenceudvikling – som skaber værdi

Gennem et skræddersyet forløb for opkvalificering af jeres medarbejdere – med fokus på kommunikation, indsigter i segmentadfærd, prioritering, planlægning og eksekvering – løftes jeres strategiske indsatsområder til det bedst mulige udgangspunkt for succes og gør omverdens opfattelse af virksomheden og organisation professionel og knivskarp.

Processen og uddannelsesforløbet gennem W | AKADEMIET lader virksomheder og organisationer uddanne og udvikle medarbejdere, med udgangspunkt i det potentiale, der findes i virksomhedens hverdag.

Uddannelse af medarbejdere med udgangspunkt i ny teori og de platforme, data og opgaver fra den virksomhed, de arbejder hos.

Alle indsigter, ideer, opgaver, svar, løsninger og materialer gemmes i et online arkiv, som virksomheden til enhver tid har adgang til (abonnement).

Medarbejderne kan udvikle deres opgaver, indsigt og virksomhed, mens de lærer.

Al indsigt og viden bliver i virksomheden, hvis medarbejdere forlader virksomheden – og nye medarbejdere kan nemt komme i gang ved at blive uddannet i de historiske materialer.

Eksempler på emner i forløb

f

Strategi & Taktik

Der skitseres de mulige veje, der kan benyttes, og hvad skal prioriteres i alle mulighederne. Der laves løbendes opfølgning på alle tiltag.

Brand & Design

Fortællingen og brand-identiteten opsættes og fastlægges på en måde, så virksomheden fremstår unikt og genkendeligt på alle platforme.

w

Digital KOMMUNIKATION

Content-plan for fortællingen rulles ud i digitale kanaler for at lavet en 360 graders fremtoning af virksomhedens røde tråd.

Audience Analytics

Dataopsamling er essentiel, og analyseværktøjer og målepunkter etableres for at måle effekten af tiltagene.

R

Roadmap to Succes

Alle aktiviteter og fokusområder kortlægges, koordineres og planlægges.

i

Content

Der opsættes en content-plan for udrulning af ændringer og nye tiltag, herunder anskaffelse af tekster, grafiske elementer og billeder.

Om W

Om virksomheden

W forbinder 15+ års erfaring i en række af DKs største virksomheder og brands med markedskendskab, segmentanalyser, kommunikative virkemidler, ledelsesrådgivning og marketingskanaler.

I W kombineres mange forskellige organisationsbaserede erfaringer og kompetencer for at give kunderne en sammenhængende rådgivning, som formår at forudse og tage hånd om indvirkningen af strammere prioriteringer og tilvalg (og fravalg) på tværs af hele virksomheden.

W handler ikke om at lave marketing og kampagner.
W handler om at skabe klare prioriteter og en organisation i topform.

Underviser

Anders Wiberg har gennem de seneste 16 år opbygget et stort indgående kendskab til de udfordringer virksomheder har i forhold til at navigere i den digitale verden – både som medarbejdere og ledere.

Kunder stiller krav, ledelsen stiller krav, god kundeservice stiller krav, marketing stiller krav – alle kan se mulighederne i den digitale verden.

Men, nogle gange er der ikke tid til at få sat de rigtige projekter i gang i en travl hverdag – og det kan være svært at afkode kundernes forventninger, adfærd i kunderejsen, digitale muligheder og kommunikationsformer.

Anders Wiberg har arbejdet med ledelse, strategi, opsætning af digitale platforme, kommunikation og marketing, digitalisering, organisering, procesoptimering, team-udvikling, prioritering af fokus, webanalyse og salgsoptimering for virksomheder som DSB, Georg Jensen, 3, Canal Digital, Hiper, Kræftens Bekæmpelse, EDC, Medicologic og Solar Nordic.

Samarbejdspartnere

Akademiet arbejder sammen med en række  forskellige samarbejdspartnere
– både om tilbud af undervisningsforløb og som ekstern underviser:

CPHBusiness

Cphbusiness har danske og internationale videregående uddannelser inden for: Salg og Markedsføring, Service og Oplevelse, Økonomi og Finans, Innovation og Teknologi, Ledelse og Kommunikation samt Laboratorie og Miljø.

KPI Communications

KPI Communications er et projektdrevet uddannelses- og konsulenthus, der skaber skræddersyede online- og offline løsninger for alt fra iværksættere og C20-virksomheder til kommuner og uddannelsesinstitutioner.

KEA

KEA – Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

Branche-eksperter

Eksperter og freelance-konsulenter indenfor salg, kundeservice, branding, markedsføring, ledelse, partnerskaber og strategi er en del af netværket omkring akademiet, og vil bidrage hvor muligt undervejs i det skræddersyede forløb for jeres organisation.

Kontakt

Nexø, Bornholm

Kontoret på øernes ø
– øen i Østersøen

Kontakt

anders@dobbelt-v.dk
+45 2623 7187

Bliv ringet op