26 23 71 87 [email protected]

Erhvervsstyrelsen og Erhvervshusene på tværs af landet stod overfor udrulningen af et nyt landsdækkende iværksætter-program, med en målsætning om mere end 3.000 deltagere fra hele landet. Opgaven bestod i at levere en udarbejdet strategi for kommunikationen, udrulning af digital branding og marketing, samt overordnet fællesskabs-identitet for programmet – som en underleverance til en større projektleverance.

Strategien var centreret omkring anvendelsen af egne kommunikationskanaler for udbredelsen af budskaberne om mulighederne: